Điều Khoản Dịch vụ (“ĐKDV”) này áp dụng cho Công ty Cổ phần ONEBOX Express, các công ty có liên quan (sau đây gọi là "ONEBOX Express") và người dùng sử dụng các dịch vụ thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của ONEBOX Express trong tương lai (“Dịch vụ”). Người dùng và ONEBOX Express được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

 

Để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình, bạn nên đọc và nắm kỹ từng điều khoản. Vui lòng đọc kỹ phần in đậm và gạch chân về các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, luật hiện hành và điều khoản quyền tài phán. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của thỏa thuận này, vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của Onebox Express (số điện thoại dịch vụ khách hàng: 1800 6584), ONEBOX sẽ giải thích cho bạn ý nghĩa của các điều khoản, nếu bạn không chấp nhận thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, vui lòng ngừng sử dụng.

 

1. Định nghĩa

 

1.1. “ONEBOX Client” là các chương trình, hệ thống, ứng dụng và thiết bị tương ứng được sử dụng để cung cấp dịch vụ như ONEBOX Butler và Smart Express Box.

1.2. “Tài khoản ONEBOX” là tên người dùng và mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng khách ONEBOX để sử dụng các dịch vụ kỹ thuật.

1.3. “Chuyển phát” là thư từ, bưu kiện, tài liệu in, v.v được chuyển phát bởi các đơn vị vận chuyển.

1.4. “Người dùng” là người sử dụng dịch vụ của ONEBOX (sau đây gọi là "Bạn") đã hoàn tất quá trình đăng ký để có được tài khoản ONEBOX và thực hiện các nhiệm vụ như gửi, nhận và thu tiền.

1.5. “Đơn vị vận chuyển” Đơn vị  vận chuyển thực hiện nhiệm vụ gửi hàng.

1.6. “Hộp ONEBOX” Bộ phận lưu trữ nhỏ nhất.

1.7. “Gói hàng không đủ thông tin” Các gói hàng không thể xác nhận người gửi.

1.8. “Công ty liên kết” là Công ty cổ phần Infinity Valley.

 

2. Tài khoản và quản lý

2.1. Tạo tài khoản

Bạn có thể tự tạo hoặc tạo tài khoản ONEBOX thông qua đơn vị vận chuyển, ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này, bạn cần phải tuân theo các điều khoản liên quan ràng buộc của đơn vị vận chuyển. Cho dù bạn đăng ký tài khoản bằng cách nào, bạn đều phải tuân thủ các yêu cầu xác thực bằng tên thật hoặc xác thực nhận dạng cho ONEBOX.

2.2. Tên người dùng tài khoản

Tên người dùng tài khoản bạn đặt phải đáp ứng luật và quy định quốc gia hiện hành và các yêu cầu quản lý tên người dùng ONEBOX, nếu không ONEBOX có quyền xử lý tài khoản theo quy định hiện hành của ONEBOX.

2.3. Số lượng tài khoản

Mỗi người dùng chỉ có thể nhận được một tài khoản ONEBOX ứng với một số điện thoại.

2.4. Quyền đối với tài khoản

Bạn hiểu rằng ONEBOX cung cấp nhiều dịch vụ. Sau khi bạn có được tài khoản ONEBOX, điều đó không có nghĩa là bạn có thể tùy ý sử dụng tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm của ONEBOX. Bạn phải đáp ứng các điều kiện truy cập của các dịch vụ và sản phẩm tương ứng chỉ sau khi thực hiện xác nhận, bạn mới có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

2.5. Cập nhật tài khoản

Tài khoản ONEBOX nên được cập nhật thường xuyên để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu hoạt động trong mỗi giai đoạn đăng nhập và đăng xuất.

2.6. Sử dụng tài khoản

Tài khoản ONEBOX của bạn sẽ được liên kết với thông tin cá nhân, giao dịch và các thông tin khác của bạn. Do đó, tài khoản ONEBOX chỉ có thể được sử dụng bởi bạn.

2.7. Quản lý tài khoản

Theo cách sử dụng tài khoản, ONEBOX có thể thực hiện các biện pháp quản lý sau:

(1) Nếu có bằng chứng hoặc ONEBOX có lý do để tin rằng bạn đã đăng ký hoặc sử dụng tài khoản ONEBOX sai mục đích (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký với danh tính giả, đăng ký nhiều tài khoản mà không có lý do chính đáng, cho phép hoặc cung cấp  cho người khác sử dụng tài khoản bằng cách sử dụng để chiếm dụng  hoặc hủy quyền sử dụng), ONEBOX có thể thực hiện các biện pháp như khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản và từ chối cung cấp dịch vụ. Nếu bạn gây ra tổn thất cho ONEBOX hoặc các bên liên quan, bạn cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường;

 

(2) Bạn nên thông báo ngay cho ONEBOX nếu bạn mất quyền kiểm soát tài khoản của mình do trộm cắp, mất mát, gian lận hoặc bị tấn công v.v…. ONEBOX sẽ dừng dịch vụ, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản.

(3) Nếu ONEBOX có lý do để tin rằng bạn không làm việc tại các đơn vị vận chuyển tại thời điểm xác nhận và bạn không thay đổi thông tin của mình theo yêu cầu, ONEBOX có quyền phong tỏa, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn và từ chối cung cấp dịch vụ;

(4) Đối với các tình huống khác mà ONEBOX tin rằng sẽ cản trở tính bảo mật và quản lý tài khoản, ONEBOX có thể thu hồi, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn.

2.8. Hủy tài khoản

Bạn có thể hủy tài khoản của mình qua ứng dụng dành cho khách hàng hoặc liên hệ với ONEBOX theo quy trình hủy tài khoản. Vì tài khoản ONEBOX liên quan trực tiếp đến việc sử dụng bình thường hay không trên các dịch vụ của ONEBOX và việc hủy tài khoản là hành động không thể thay đổi và khôi phục được. Vì vậy, vui lòng xử lý thông tin và hoạt động giao dịch trước khi bạn đăng ký hủy tài khoản ONEBOX của bạn.

3. Nội dung Dịch vụ ONEBOX:

3.1. Dịch vụ ONEBOX

ONEBOX cung cấp đa dạng các dịch vụ thông qua các giải pháp như nhắc nhở, thông báo thông tin, nghiên cứu và phát triển hệ thống gửi và nhận, cập nhật dữ liệu, trao đổi thông tin và những thay đổi về phần cứng. ONEBOX có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt một số dịch vụ nhất định dựa trên các yếu tố từ nhu cầu thị trường, sự phát triển kinh tế hoặc trải nghiệm người dùng. Bạn cần hiểu rõ và đồng ý sử dụng các dịch vụ của ONEBOX (sau đây gọi là "Dịch vụ ONEBOX").

 

3.2. Phí dịch vụ

Bạn hiểu rằng ONEBOX đã trả rất nhiều chi phí cho việc cung cấp dịch vụ cho bạn và bạn đồng ý trả phí dịch vụ theo tiêu chuẩn tính phí dành cho khách hàng ONEBOX đưa ra. Nếu ONEBOX điều chỉnh cách tính phí của mình, điều đó sẽ được thông báo trên ứng dụng của khách hàng, web ONEBOX hoặc được thông báo theo các điều khoản thỏa thuận.

 

3.3. Cam kết dịch vụ

Bạn hiểu và đồng ý rằng ONEBOX sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ ở mức hợp lý về mặt thương mại. Những thông tin do đối tác của ONEBOX cam kết cụ thể về dịch vụ, các thỏa thuận liên quan và các quy tắc do đối tác ký không được ONEBOX ưu tiên áp dụng khi xảy ra tranh chấp khiếu nại giữa các bên liên quan. Ngoài ra, ONEBOX không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào đối với khách hàng về dịch vụ.

3.4. Tạm dừng, gián đoạn và chấm dứt dịch vụ

Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ của ONEBOX có thể bị tạm ngừng, gián đoạn hoặc chấm dứt do lỗi hệ thống, các cuộc tấn công, các hành động hoặc yêu cầu của chính phủ, theo yêu cầu của đơn vị vận chuyển, v.v. Tùy theo lý do và mức độ của việc tạm dừng hoặc gián đoạn, ONEBOX sẽ tích cực phản hồi và tiếp tục dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

3.5. Thông số kỹ thuật sử dụng dịch vụ

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của ONEBOX, ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này và các yêu cầu công khai thông tin khách hàng của ONEBOX, bạn cũng phải tuân thủ các luật, quy định và quy tắc có liên quan. Bạn hoặc đơn vị vận chuyển bạn sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu bạn hoặc đơn vị vận chuyển bạn sử dụng gây ra tổn thất cho ONEBOX hoặc các bên liên quan do vi phạm quy cách sử dụng dịch vụ của điều khoản này.

4. Thông tin và quản lý:

4.1. Thông tin cá nhân

ONEBOX rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân, khi bạn sử dụng dịch vụ của ONEBOX, bạn đồng ý rằng ONEBOX sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo “Chính sách Bảo mật” do ONEBOX quy định về thông tin khách hàng. Vui lòng đọc chi tiết "Chính sách Bảo mật".

4.2. Thông tin phi cá nhân

Đối với văn bản, hình ảnh, tài liệu nghe nhìn và các thông tin khác ngoài thông tin cá nhân được hình thành trong quá trình bạn đăng ký tài khoản ONEBOX hoặc sử dụng các dịch vụ của ONEBOX, bạn đồng ý cho phép ONEBOX sử dụng trong thời gian bảo vệ theo quy định của pháp luật. Và có thể thu thập bằng chứng hoặc kiện tụng chống lại hành vi xâm phạm của bên thứ ba dưới danh nghĩa của chính mình.

4.3. Thông tin bị cấm

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin hình thành trong quá trình sử dụng các dịch vụ của ONEBOX sẽ không vi phạm những điều dưới đây:

4.3.1 Vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành;

4.3.2 Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, phá hoại quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc;

4.3.3 Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

4.3.4 Kích động hận thù, kỳ thị và phá hoại đoàn kết dân tộc;

4.3.5 Phá hoại các chính sách tôn giáo dân tộc, cổ súy các tôn giáo và mê tín dị đoan phong kiến;

4.3.6 Tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội và phá hoại sự ổn định xã hội;

4.3.7 Truyền bá nội dung bất hợp pháp hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam như: nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

4.3.8 Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

4.3.9 Xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác như quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh;

4.3.10 Thông tin hư cấu, che giấu sự thật để gây hiểu lầm hoặc lừa dối người khác;

4.3.11 Công bố, truyền tải và phổ biến thông tin quảng cáo xấu và thư rác;

4.3.12 Các tình huống khác mà pháp luật và các quy định cấm.

4.4. Quản lý thông tin

Nếu bạn cần truy vấn, thay đổi hoặc xóa thông tin trên tài khoản ONEBOX, bạn có thể làm theo lời nhắc hoặc thông báo trên ứng dụng khách hàng của ONEBOX hoặc liên hệ với ONEBOX. Vì tình trạng của thông tin có thể ảnh hưởng đến việc bạn có thể sử dụng các dịch vụ của ONEBOX một cách bình thường hay không, ONEBOX khuyên bạn nên liên hệ trước với ONEBOX trước khi thay đổi hoặc xóa thông tin. ONEBOX sẽ xác minh thông tin liên quan của bạn theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó và quy định của ONEBOX. Bạn sẽ hợp tác để cung cấp thông tin mới nhất, đúng sự thật và đầy đủ.

4.5.Thông số kỹ thuật bảo vệ tủ (hộp) khóa thông minh ONEBOX:

4.5.1. Bạn hiểu rằng các hiển thị trực quan như màu sắc, hoa văn và logo thương hiệu của tủ (hộp) khóa thông minh ONEBOX là yếu tố tiên quyết để phân biệt nguồn gốc của dịch vụ, nhận diện thương hiệu của nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, bạn không được tự ý thay đổi, gây hư hại bề mặt và cấu trúc của tủ (hộp) khóa thông minh ONEBOX.

4.5.2. ONEBOX có quyền sở hữu tủ (hộp) khóa thông minh để đảm bảo việc sử dụng tủ (hộp) khóa thông minh an toàn và hiệu quả. Bạn không được thực hiện những điều sau đây, nếu không, khi xảy ra tổn thất cho ONEBOX hoặc các bên liên quan, bạn hoặc đơn vị vận chuyển bạn sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường:

(1) Đặt các mặt hàng có trọng lượng vượt quá trọng lượng cho phép hoặc có thông số kỹ thuật vượt quá kích thước của hộp khóa thông minh;

(2) Bỏ các mặt hàng tươi sống, trái cây, dễ hỏng và các mặt hàng tương tự khác vào hộp khóa thông minh ONEBOX; (Xem thêm phụ lục các mặt hàng bị cấm lưu trữ tại tủ khóa thông minh ONEBOX;

(3) Đặt các gói hàng rỗng, gói hàng không đủ thông tin hoặc các mặt hàng bất thường khác vào tủ (hộp) khóa thông minh ONEBOX;

(4) Gửi nhiều đơn hàng khác nhau đến cùng một ngăn tủ;

(5) Có hành vi cố tình xâm phạm đối với các tủ (hộp) khóa thông minh, bao gồm nhưng không giới hạn việc va đập, phá hoại, làm xước màn hình LCD, làm hỏng ống kính giám sát (camera), mở hoặc đóng cửa không đúng cách.

 

5. Miễn trừ:

5.1. Trường hợp bất khả kháng

Bạn đồng ý rằng ONEBOX sẽ cung cấp dịch vụ theo đúng hiện trạng, ONEBOX sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho bạn do kết nối mạng thông tin, bảo trì, hỏng hóc, mất điện, thiên tai, sự kiện bất thường trong xã hội, chính quyền hoặc các bên thứ ba.

5.2. Miễn trừ trách nhiệm

ONEBOX sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu tổn thất gây ra do lỗi của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt lô hàng vào hộp khóa thông minh  mà không có sự đồng ý của người nhận, không hoạt động thao tác theo đúng hướng dẫn sử dụng, không sử dụng đúng tài khoản hoặc thiết bị di động đã được định danh của bạn và không thông báo cho ONEBOX.

 

6. Sở hữu trí tuệ:

 

6.1. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Trừ khi được ONEBOX tuyên bố hoặc cho phép, tất cả các sản phẩm, công nghệ, hình ảnh, dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video, thiết kế bố cục và thông tin, nội dung hoặc tài liệu khác được hiển thị trên ứng dụng ONEBOX được hình thành quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền tính năng app, bản quyền tính năng hệ điều hành tủ thông minh, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, v.v. thuộc về ONEBOX.

Không ai có thể sử dụng bản quyền tính năng app, bản quyền tính năng hệ điều hành tủ thông minh, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, v.v. thuộc về ONEBOX nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của ONEBOX.

6.2. Xử lý vi phạm

ONEBOX rất coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc thông tin nào mà đối tác của ONEBOX hiển thị cho bạn bị nghi ngờ vi phạm quyền và lợi ích liên quan, bạn có thể liên hệ với ONEBOX (dịch vụ khách hàng số: 1800 6584), ONEBOX sẽ xử lý trong thời gian sau khi nhận được thông báo của bạn.

 

7. Thông báo:

7.1. Thông tin liên hệ

ONEBOX sẽ gửi cho bạn nhiều thông báo khác nhau thông qua thông tin liên hệ mà bạn cung cấp, thông báo này có thể liên quan đến các quyền và nghĩa vụ quan trọng của bạn, hãy chú ý theo dõi kịp thời. Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp lệ của thông tin liên hệ đã cung cấp, nếu thông tin liên hệ thay đổi, bạn nên cập nhật thông tin kịp thời để đảm bảo ONEBOX có thể liên hệ được với bạn.

7.2. Gửi thông báo

ONEBOX sẽ gửi cho bạn thông báo thông qua thông tin liên hệ mà bạn cung cấp. Thông báo sẽ được gửi bằng phương thức điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông báo của bạn trên ứng dụng ONEBOX, SMS, Email,... Thông báo điện tử sẽ được coi là gửi thành công sau khi hệ thống xác nhận đã gửi.

Nếu thông tin đó được gửi bằng văn bản, nó sẽ được coi là đã được gửi thành công vào ngày làm việc thứ 5 sau ngày bưu phẩm bắt đầu được gửi theo địa chỉ liên lạc.

 

8. Thay đổi và chấm dứt Điều khoản:

8.1. Thay đổi

ONEBOX có thể thay đổi nội dung dịch vụ của ONEBOX, tiêu chuẩn tính phí và các thỏa thuận khác dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế mà không cần báo trước. Đối với các thay đổi nói trên ONEBOX sẽ sử dụng ứng dụng dành cho khách hàng của ONEBOX hoặc các phương pháp tương tự hợp lý khác để thông báo công khai. Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày ONEBOX thông báo, nếu bạn đồng ý với việc tiếp tục hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đồng ý nhấp chuột, thanh toán hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ, v.v.), bạn sẽ được coi là đồng ý với những thay đổi trên.

8.2. ONEBOX có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của Điều khoản này cho các công ty liên kết của ONEBOX khi có thông báo trước.

8.3. Chấm dứt Điều khoản

Điều khoản này bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

8.3.1 Theo các quy định của Điều khoản này, khi bạn ngừng sử dụng tài khoản;

8.3.2 Nếu dịch vụ ONEBOX hoặc Điều khoản này được thay đổi, bạn ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn toàn không đồng ý với sự thay đổi đó;

8.3.3 Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc các quy tắc kinh doanh, ONEBOX sẽ thực hiện các biện pháp để khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.

9. Giải quyết tranh chấp:

 

9.1. Điều khoản được điều chỉnh theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

9.2. Các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và/hoặc các tranh chấp liên quan đến dịch vụ cần được giải quyết thông qua tham vấn giữa hai bên một cách kịp thời; nếu tham vấn không thành công, một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ