CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty Cổ phần ONEBOX Express và các công ty liên quan (sau đây gọi là "ONEBOX Express" hoặc "Chúng tôi") cung cấp cho người dùng các dịch vụ tủ khóa thông minh.

Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với người dùng. Và vì lý do này, chúng tôi luôn cam kết thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng. Do đó, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thu thập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp và bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời xây dựng "Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư" sau đây (sau đây gọi là "Chính sách").

Văn bản này sẽ giúp bạn hiểu những điều sau:

Trước khi sử dụng dịch vụ của website, ứng dụng, hộp khóa thông minh hoặc nền tảng dịch vụ của ONEBOX Express, vui lòng đọc và hiểu kỹ chính sách này, đặc biệt là các điều khoản được in đậm. Bạn nên bắt đầu sử dụng sau khi xác nhận rằng đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với các điều khoản. Khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chính sách này được cập nhật, điều đó được coi là bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận chính sách này cũng như phiên bản cập nhật của nó theo thời gian. Bạn đồng ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo đúng những điều khoản trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với nội dung của chính sách này, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ.

1. Định nghĩa và giải thích:

Trong Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1.1. “Thông tin cá nhân” là tất cả các loại thông tin được ghi lại dưới dạng điện tử hoặc theo các cách khác nhằm xác định danh tính của một cá nhân riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ngày sinh, số CMND/CCCD của cá nhân, thông tin sinh trắc học cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở dấu vân tay, đặc điểm khuôn mặt, giọng nói, v.v.), số điện thoại và chi tiết vận đơn giao hàng, số hóa đơn, thời gian, chi tiết mặt hàng và các thông tin khác.

1.2. “Thông tin riêng tư của cá nhân” là thông tin cá nhân bao gồm số CMND/CCCD/hộ chiếu, thông tin sinh trắc học cá nhân, số tài khoản ngân hàng, thông tin tài sản, nơi ở, thông tin giao dịch và thông tin về trẻ em trên 14 tuổi (chúng tôi sẽ trình điều này trong chính sách quyền riêng tư). Thông tin riêng tư cá nhân cụ thể được đánh dấu in đậm).

1.3. “Công ty liên kết” là Công ty cổ phần Infinity Valley.

2. Phương thức thu thập thông tin cá nhân:

2.1. Khi bạn sử dụng dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi cần/có thể cần thu thập bao gồm:

 • Để cung cấp cho bạn các chức năng cơ bản của dịch vụ ONEBOX Express, bạn phải cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cần thiết. Nếu bạn từ chối cung cấp những thông tin này, bạn sẽ không thể sử dụng được trọn vẹn các dịch vụ của chúng tôi.
   

 • Để cung cấp cho bạn các chức năng bổ sung của dịch vụ, bạn có thể lựa chọn ủy quyền cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin. Nếu bạn từ chối cung cấp, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng bổ sung có liên quan hoặc đạt được các hiệu quả khi sử dụng mà chúng tôi dự định đạt được. Tuy nhiên, điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc sử dụng ONEBOX Express của bạn đối với các chức năng cơ bản trong dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Các loại thông tin cá nhân mà ONEBOX Express có thể thu thập bao gồm:

 • Họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại di động, số CMND/CCCD, số hộ chiếu của bạn, v.v. để hỗ trợ bạn hoàn thành việc đăng ký dịch vụ, bảo vệ an toàn cho tài khoản ONEBOX Express của bạn và đáp ứng các luật, quy định liên quan đến yêu cầu của hệ thống ONEBOX Express.

  Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của ONEBOX Express, chúng tôi có thể tự động thu thập nhật ký sử dụng của bạn và lưu trữ nó dưới dạng nhật ký truy cập. Hành động này để xác định các hoạt động bất thường của tài khoản, tính thích hợp của sản phẩm với bạn và lựa chọn cung cấp cho bạn các nội dung hiển thị và kết quả tìm kiếm phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu như sau:

  Thông tin thiết bị: Chúng tôi sẽ nhận và ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng (bao gồm kiểu thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cài đặt thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất, hệ thống thiết bị, v.v.) dựa trên các thao tác cụ thể của bạn trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm. Thông tin về tính năng phần cứng, thông tin về vị trí của thiết bị (bao gồm vị trí GPS được ủy quyền của bạn và thông tin cảm biến như điểm truy cập WLAN, Bluetooth và các trạm thu phát gốc).

  Thông tin nhật ký dịch vụ: Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do website hoặc ứng dụng của chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin sử dụng chi tiết của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và lưu nó dưới dạng nhật ký dịch vụ, bao gồm các thao tác duyệt, nhấp để xem, truy vấn tìm kiếm, yêu thích, thêm vào giỏ hàng, giao dịch, hậu mãi, theo dõi để chia sẻ thông tin, xuất bản thông tin, cũng như thông tin địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà khai thác viễn thông, ngôn ngữ sử dụng, ngày và giờ truy cập.

  Xin lưu ý rằng, thông tin thiết bị và thông tin nhật ký dịch vụ là loại thông tin không thể dùng để xác định một cá nhân cụ thể. Nếu chúng tôi kết hợp loại thông tin phi cá nhân này với thông tin cá nhân hoặc các loại tin thông tin khác trong thời gian người dùng sử dụng dịch vụ nhằm mục đích xác định danh tính của một cá nhân cụ thể, thì loại thông tin này sẽ được coi là thông tin cá nhân. Nếu không được bạn hoặc được luật và quy định cho phép, chúng tôi sẽ ẩn danh và khử danh tính cho loại thông tin này.

  Để cung cấp các dịch vụ tìm kiếm, hiển thị thông tin thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ trích xuất các đặc điểm về sở thích dựa trên thông tin thiết bị và thông tin nhật ký dịch vụ của bạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ tạo tập đối tượng tương tự dựa trên các đặc điểm đặc trưng được sử dụng để hiển thị, đẩy thông tin và các quảng cáo thương mại liên quan.

  Nếu bạn không muốn chấp nhận các quảng cáo thương mại mà chúng tôi gửi cho bạn, bạn có thể hủy đăng ký qua SMS hoặc các phương thức khác do chúng tôi cung cấp

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ nhận và gửi của ONEBOX Express, chúng tôi có thể thu thập thông tin vận chuyển cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm tên thật của người gửi, thông tin trên CCCD/CMND, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ, địa chỉ email, v.v. Để đảm bảo bạn sử dụng đầy đủ chức năng các dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu của luật và quy định liên quan về thu thập thông tin tên thật và xác minh danh tính.

 • Khi bạn sử dụng các chức năng như chuyển hàng, gửi hàng, giao hàng, nhận hàng…, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin vị trí địa lý của bạn sau khi nhận được sự đồng ý tự nguyện của chủ tài khoản nhằm mục đích cung cấp dịch vụ. Những thông tin này là thông tin riêng tư, việc từ chối cung cấp sẽ chỉ khiến bạn không thể sử dụng các chức năng trên chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của ONEBOX Express. Ngoài ra, bạn có thể tắt các chức năng liên quan bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt của thiết bị di động.

 • Khi bạn sử dụng ONEBOX Express để đặt ảnh đại diện và tải ảnh lên, chúng tôi sẽ chỉ thu thập  thông tin album của bạn sau khi có được sự đồng ý và lựa chọn tự nguyện của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ này. Những thông tin này là thông tin riêng tư, việc từ chối cung cấp sẽ chỉ khiến bạn không thể sử dụng các chức năng trên chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của ONEBOX Express. Ngoài ra, bạn có thể tắt các chức năng liên quan bất cứ lúc nào.

 • Khi bạn sử dụng ONEBOX Express Search, chúng tôi sẽ thu thập lịch sử tìm kiếm, thông tin bạn truy cập và thời gian truy cập của bạn, mục đích là cung cấp cho bạn những dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa và chính xác hơn.

 • Khi bạn sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của ONEBOX Express, chúng tôi sẽ thu thập nội dung giọng nói, thông tin giọng nói, văn bản cần chuyển đổi hoặc thông tin văn bản đã được dịch để cung cấp cho bạn dịch vụ đúng yêu cầu. Sau khi chúng tôi xử lý trong thời gian thực, chúng tôi sẽ trả kết quả xử lý cho bạn và sẽ không lưu dữ liệu của bạn.

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ ONEBOX Express thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến vị trí và thông tin thiết bị di động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, nhà khai thác viễn thông và địa chỉ IP đăng nhập, phiên bản phần mềm ONEBOX Express, phương thức truy cập mạng, loại và trạng thái, dữ liệu chất lượng mạng, trình tăng tốc thiết bị (chẳng hạn như thiết bị cảm biến trọng lực), nhật ký hoạt động, thông tin nhật ký dịch vụ (chẳng hạn như thông tin bạn đang tìm kiếm, đang xem), thông tin lỗi dịch vụ, URL giới thiệu và các thông tin khác). Những thông tin đó được thu thập để duy trì hoạt động của các dịch vụ, cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi cũng như bảo vệ tài khoản của bạn.

 

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua trình duyệt web, chúng tôi có thể thu thập thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin về tính năng phần mềm và phần cứng, v.v...

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua hộp khóa thông minh ONEBOX Express hoặc nền tảng dịch vụ, chúng tôi sẽ giám sát hiệu quả quá trình chuyển phát, quy trình vận hành giao hàng của người dùng, quy trình hoạt động của các bên có liên quan và môi trường xung quanh (viễn thông, mạng internet, v.v...) theo các yêu cầu của các bên liên quan và quy định của pháp luật.

 • Việc thu thập thông tin khác từ bạn phục vụ cho các nhu cầu hợp lý như cung cấp dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ. Các thông tin được thu thập bao gồm thông tin liên quan được cung cấp khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của ONEBOX Express, dữ liệu từ thông tin trả lời bảng khảo sát. Tuy nhiên, chúng tôi không thể lấy thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

  Vui lòng hiểu rằng, các chức năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn liên tục được cập nhật và phát triển. Nếu một chức năng hoặc dịch vụ nào đó không có trong mô tả ở trên mà thông tin của bạn vẫn được thu thập, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp khác như lời nhắc, tin nhắn văn bản, thông báo trên website, v.v ... nhằm giải thích cho bạn nội dung, phạm vi và mục đích thu thập thông tin và yêu cầu được sự đồng ý của bạn.

  Xin lưu ý rằng, ONEBOX Express sẽ không chủ động lấy thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba. Nếu bạn cần lấy thông tin cá nhân của mình một cách gián tiếp từ một bên thứ ba, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nguồn, loại và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định có liên quan, yêu cầu các bên thứ ba bảo vệ tính hợp pháp của thông tin mà họ cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo thỏa thuận với bên thứ ba và tuân theo các quy định và luật có liên quan.

3. Sử dụng thông tin người dùng:

3.1. ONEBOX Express có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các dịch vụ sau:

 

 • Điền tên thật theo yêu cầu của hệ thống, hãy xác minh danh tính của bạn để đảm bảo rằng những người không được phép không thể đăng nhập;

 • Cung cấp thông tin và dịch vụ vận chuyển hàng hóa liên quan đến hậu cần;

 • Xử lý và thu tiền thanh toán;

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng đối với các yêu cầu, câu hỏi, nhận xét và kháng nghị của bạn;

 • Để thông báo cho bạn về thông tin mà ONEBOX Express cho rằng bạn có thể quan tâm qua điện thoại, email, SMS, tài khoản công khai, v.v.;

 • Tiến hành phân tích dữ liệu, bao gồm phân tích xu hướng, phân tích tài chính, phân tích thị trường, v.v. và thực hiện kế toán, kiểm toán, ghi sổ và đối chiếu.

3.2. Để đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hoạt động của các ứng dụng của mình, chúng tôi có thể ghi lại thông tin liên quan, ví dụ: tần suất bạn sử dụng ứng dụng, dữ liệu sự cố, mức sử dụng tổng thể, dữ liệu hiệu suất và nguồn của ứng dụng. Chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn cung cấp trong ứng dụng.

3.3. Nếu chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn và phải được sự đồng ý rõ ràng của bạn trước khi thu thập thông tin cá nhân của bạn.

4. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không cần sự cho phép hoặc đồng ý của bạn để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau. Chúng tôi có thể không phản hồi các yêu cầu của bạn về việc chỉnh sửa/sửa đổi, xóa, hủy bỏ, rút ​​lại sự đồng ý và yêu cầu thông tin:

 • Liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng;
   

 • Liên quan đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng;
   

 • Liên quan đến hành pháp tư pháp hoặc hành chính như điều tra tội phạm, truy tố, xét xử và thi hành án;
   

 • Để bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp chủ yếu khác của cá nhân mà không có được sự đồng ý của người đó;
   

 • Thông tin cá nhân mà bạn tự tiết lộ công khai;
   

 • Thu thập thông tin cá nhân từ các thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác;
   

 • Cần thiết để ký kết và thực hiện các thỏa thuận có liên quan hoặc các tài liệu bằng văn bản khác với bạn;
   

 • Cần thiết để duy trì hoạt động an toàn và ổn định của các dịch vụ được cung cấp, chẳng hạn như phát hiện và xử lý các lỗi dịch vụ;
   

 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như thế nào:

 • Cookie

  Để đảm bảo hoạt động bình thường của website, cung cấp cho bạn trải nghiệm truy cập thoải mái hơn và giới thiệu cho bạn nội dung mà bạn có thể quan tâm, chúng tôi sẽ lưu trữ cookie, cookie Flash hoặc trình duyệt, các ứng dụng được liên kết trên máy tính của bạn và thiết bị di động. Những dữ liệu đó thường bao gồm số nhận dạng, tên website và một số bộ nhớ cục bộ của số và ký tự (được gọi chung là "Cookie"). Với sự trợ giúp của cookie, các website có thể lưu trữ dữ liệu như sở thích của bạn hoặc các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn.

  Nếu trình duyệt của bạn hoặc các dịch vụ bổ sung của trình duyệt cho phép, bạn có thể sửa đổi việc chấp nhận cookie hoặc từ chối cookie của chúng tôi. Để biết chi tiết, hãy xem AboutCookies.org. Nhưng nếu bạn làm điều này, trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập an toàn của bạn vào website của chúng tôi và bạn có thể cần thay đổi cài đặt người dùng mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

 • Công nghệ tương tự cookie

  Ngoài cookie, chúng tôi cũng sử dụng đèn hiệu website, thẻ pixel, thẻ ETags và các công nghệ tương tự khác trên website của chúng tôi. Ví dụ: email chúng tôi gửi cho bạn có thể chứa một liên kết địa chỉ liên kết đến nội dung website của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết, chúng tôi sẽ theo dõi lần nhấp để giúp chúng tôi hiểu mức độ quan tâm về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, giúp chúng tôi có thể chủ động cải thiện trải nghiệm khách hàng. Báo hiệu website thường là một hình ảnh trong suốt được nhúng trong một website hoặc email. Với sự trợ giúp của các thẻ pixel trong email, chúng ta có thể biết liệu email đã được mở hay chưa. Nếu bạn không muốn các hoạt động của mình bị theo dõi theo cách này, bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

  ETag (Thẻ thực thể) là tiêu đề giao thức HTTP được truyền giữa trình duyệt Internet và máy chủ Internet có thể thay thế Cookie. ETag có thể giúp chúng tôi tránh tải máy chủ khi không cần thiết, cải thiện hiệu quả dịch vụ, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. Đồng thời, chúng tôi có thể sử dụng ETag để ghi lại danh tính của bạn, giúp chúng tôi có thể hiểu và cải thiện tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp cho người dùng chức năng xóa dữ liệu bộ nhớ đệm của trình duyệt, bạn có thể thực hiện thao tác xóa dữ liệu tương ứng trong chức năng cài đặt trình duyệt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn tắt ETag, bạn có thể không trải nghiệm được trọn vẹn dịch vụ.

6. Phương thức chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân:

6.1. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào ngoài ONEBOX Express, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Có được sự đồng ý hoặc ủy quyền từ trước của bạn;

 • Cung cấp phù hợp với các luật và quy định hiện hành, các thủ tục pháp lý, các yêu cầu hành chính hoặc tư pháp bắt buộc;

 • Để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ, giới thiệu thông tin mà bạn có thể quan tâm, xác định các tài khoản thành viên bất thường, bảo vệ sự an toàn cá nhân và tài sản của các điểm đặt tủ ONEBOX Express hoặc những người dùng khác khỏi bị xâm phạm. Những thông tin cá nhân liên quan đến chúng tôi được chia sẻ tại các điểm đặt tủ và/hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết và bị ràng buộc bởi mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi có nhu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, hoặc các công ty liên kết có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép và đồng ý một lần nữa;

 • Bằng cách chia sẻ thông tin của bạn, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng và cung cấp các dịch vụ bạn cần;

 • Giải quyết các tranh chấp hoặc tranh chấp giữa bạn và những người khác theo nhu cầu của bạn.

6.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đặt hàng, thông tin tài khoản, thông tin thiết bị và thông tin vị trí của bạn với các đối tác và các bên thứ ba khác để đảm bảo hoàn thành suôn sẻ các dịch vụ được cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rõ ràng, và sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ. Đối tác của chúng tôi không có quyền sử dụng thông tin cá nhân và chia sẻ cho bất kỳ mục đích nào khác.

Đối tác của chúng tôi bao gồm các loại sau:

 • Các nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, những đối tác hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi. Những hỗ trợ này bao gồm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và phân phối, dịch vụ bản đồ, dịch vụ thanh toán, xử lý dữ liệu, v.v. cho chúng tôi. Mục đích của việc chúng tôi chia sẻ thông tin này là để cải thiện các chức năng cơ bản và bổ sung của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi phải chia sẻ thông tin đơn đặt hàng của bạn với các công ty hoạt động dịch vụ chuyển phát để cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng hóa; chúng tôi cần chia sẻ số đơn đặt hàng và số tiền đặt hàng với các đối tác thanh toán để xác nhận hướng dẫn thanh toán của bạn và hoàn tất việc thanh toán; chúng tôi cần chia sẻ thông tin vị trí của bạn với các công ty cung cấp dịch vụ bản đồ, để bạn có thể sử dụng các điểm đặt tủ phù hợp nhất theo đúng yêu cầu, v.v.;

(2) Người bán bên thứ ba

Chúng tôi phải chia sẻ thông tin đặt hàng của bạn và thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch với các đối tác để đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn từ họ, yêu cầu họ hoàn thành các dịch vụ sau bán hàng tiếp theo;

(3) Đối tác ủy thác cho chúng tôi quảng bá.

Đôi khi, chúng tôi sẽ thay mặt các công ty khác cung cấp các dịch vụ khuyến mãi cho các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tập đối tượng tương tự được hình thành từ việc thu thập thông tin phi cá nhân của bạn để chia sẻ với các đối tác ủy thác cho chúng tôi quảng bá ("Bên ủy thác"), nhưng chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho các bên ủy thác này giới tính, phạm vi bảo hiểm và hiệu quả của quảng cáo, mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Ví dụ: Chúng tôi có thể cho phép bên ủy thác thu thập số lượng người đã xem thông tin khuyến mại của họ, hoặc số lượng người đã mua hàng hóa của bên ủy thác sau khi xem thông tin này; hoặc cung cấp cho họ thông tin thống kê không xác định được danh tính từng cá nhân để giúp họ hiểu đối tượng hoặc khách hàng của họ.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và bên thứ ba như sau (nhà cung cấp có thể thay đổi, chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác tuân thủ luật và quy định liên quan, đồng thời bảo vệ sát sao thông tin dữ liệu cá nhân):

(3.1) Các nhà cung cấp thống kê và phân tích dữ liệu: Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley cung cấp dịch vụ thống kê và phân tích dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ mac, thông tin thiết bị, IMEI, IMSI, Nhà điều hành, thông tin Android được cung cấp cho Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley để cung cấp cho bạn các dịch vụ thống kê và phân tích dữ liệu.

(3.2.) Các nhà cung cấp chức năng thanh toán: Tập đoàn Dịch vụ Tài chính - ngân hàng Vietcombank, Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley cung cấp các dịch vụ chức năng thanh toán. Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ mac, thông tin thiết bị, IMEI của bạn Thông tin IMSI, AndroidId được cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng Vietcombank, Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley để cung cấp cho bạn các dịch vụ với các tình huống thanh toán.

(3.3). Nhà cung cấp dịch vụ đẩy: dịch vụ công nghệ đẩy cung cấp dịch vụ công nghệ đẩy. Chúng tôi có thể cung cấp IMSI, vị trí địa lý, địa chỉ MAC, thông tin thiết bị, IMEI, Android ID và thông tin nhà điều hành cho Công ty công nghệ mạng để tương tác hàng ngày. Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ đẩy tin tức.

Để biết chi tiết, vui lòng truy cập "Chính sách Bảo mật Người dùng Đẩy tin Cá nhân".

(3.4). Các nhà cung cấp chức năng chia sẻ: Công ty cổ phần Công nghệ Infinity Valley cung cấp các dịch vụ chức năng chia sẻ. Chúng tôi có thể chia sẻ ICCID, Android Id, địa chỉ mac, thông tin thiết bị, IMEI, IMSI, từ thông tin vị trí địa lý được cung cấp cho Công ty TNHH Công nghệ mạng (Chưa có) và Công ty TNHH Hệ thống máy tính (Chưa có) để cung cấp cho bạn các chức năng chia sẻ (ví dụ: chia sẻ hàng hóa trong trung tâm thương mại, mời bạn bè chia sẻ).

(3.5). Các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ: Dịch vụ bản đồ được cung cấp bởi Công ty TNHH Google (“Google”) và Công ty TNHH Phần mềm AutoNavi (“AutoNavi”). Chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ mac, thông tin thiết bị, IMEI, Android ID và thông tin vị trí địa lý cho Google và Công ty TNHH Công nghệ và AutoNavi được sử dụng để hiển thị cho bạn vị trí của tủ và tìm kiếm các trạm dịch vụ gần đó.

(3.6). Nhà cung cấp dịch vụ điều tra: Dịch vụ điều tra được cung cấp bởi Công ty TNHH (Chưa có). Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thiết bị, Android ID và thông tin thoại của bạn cho Công ty (Chưa có) để bạn sử dụng các yêu cầu hộp rỗng và yêu cầu bưu kiện, cho thuê chức năng tìm kiếm đầu vào giọng nói trực tiếp bằng miệng.

(3.7). Nhà cung cấp dịch vụ trình duyệt: Google cung cấp dịch vụ trình duyệt. Chúng tôi có thể cung cấp IMEI, IMSI và thông tin thiết bị của bạn cho Google để cung cấp cho bạn hiệu ứng duyệt trang HTML tốt hơn.

7. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hay cá nhân nào, trừ những trường hợp sau:

(1) Có được sự đồng ý hoặc ủy quyền rõ ràng của bạn trước;

(2) Khi bạn và đơn vị chuyển phát có tranh chấp, bạn cần sử dụng hình ảnh, video cung cấp bởi ONEBOX Express để giải quyết tranh chấp;

(3) Cung cấp thông tin theo luật và quy định hiện hành, thủ tục pháp lý, các yêu cầu hành chính hoặc tư pháp bắt buộc;

(4) Được cung cấp theo các thỏa thuận có liên quan đã ký với bạn (bao gồm các thỏa thuận điện tử được ký kết trực tuyến và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các văn bản pháp lý khác;

(5) Khi liên quan đến sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc các giao dịch tương tự, nếu có liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty và tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn và vẫn tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật này. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu Công ty hoặc tổ chức được sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng yêu cầu sự cho phép và đồng ý từ bạn một lần nữa.

8. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

(1) Theo nhu cầu của bạn, tiết lộ thông tin cá nhân được chỉ định của bạn theo phương thức tiết lộ mà bạn đồng ý một cách rõ ràng;

(2) Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn phải được cung cấp theo yêu cầu của quy định và luật pháp, cơ quan thực thi pháp luật hành chính bắt buộc hoặc yêu cầu tư pháp, chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân của bạn dựa trên các loại thông tin cá nhân được yêu cầu và phương pháp tiết lộ. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu công bố thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu ban hành các văn bản pháp lý tương ứng, chẳng hạn như trát hầu tòa hoặc thư điều tra. Chúng tôi đã xem xét cẩn thận tất cả các yêu cầu để đảm bảo rằng chúng có cơ sở pháp lý và chỉ giới hạn trong  hoạt động thu thập dữ liệu do các cơ quan thực thi pháp luật thu được cho các mục đích điều tra cụ thể và có các quyền hợp pháp.

9. Trong các trường hợp sau, việc chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn không cần có sự cho phép và đồng ý trước của bạn:

(1) Liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng;

(2) Liên quan đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng;

(3) Liên quan đến hành pháp tư pháp hoặc hành pháp như điều tra tội phạm, truy tố, xét xử và thi hành án;

(4) Để bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp chủ yếu khác của mình và cá nhân khác mà khó được sự đồng ý của người đó;

(5) Thông tin cá nhân của bạn tự tiết lộ cho công chúng;

(6) Thu thập thông tin cá nhân từ các thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác.

10. Làm thế nào để chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

10.1. Để bảo vệ an ninh thông tin của bạn, chúng đã đánh giá kỹ lưỡng về mức độ bảo vệ an ninh mạng và áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để ngăn chặn việc mất thông tin, sử dụng không đúng cách, truy cập trái phép hoặc tiết lộ, bao gồm:

(1) Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh khác nhau với mức độ bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mã hóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở SSL, ẩn danh và các phương tiện khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn;

(2) Chúng tôi tăng cường khả năng bảo mật của phần mềm được cài đặt trên thiết bị của bạn bằng cách liên tục cải tiến các phương tiện kỹ thuật để ngăn thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ. Ví dụ: chúng tôi sẽ hoàn thành một phần công việc mã hóa thông tin cục bộ trên thiết bị của bạn để truyền một cách an toàn để ngăn chặn vi-rút, chương trình Trojan Horse hoặc các chương trình độc hại khác, website sẽ tìm hiểu về thông tin ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc quá trình đang chạy thông tin;

(3) Trong trường hợp không may xảy ra sự cố bảo mật như rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ lên phương án khẩn cấp để ngăn chặn sự mở rộng sự cố bảo mật, đồng thời có các biện pháp xử lý tương ứng, kịp thời thông báo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền liên quan;

(4) Chúng tôi đã thiết lập các hệ thống, thủ tục và tổ chức quản lý đặc biệt để đảm bảo an toàn thông tin. Ví dụ, chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt phạm vi những người có thể tiếp cận thông tin, yêu cầu họ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và thực hiện kiểm toán;

(5) Chúng tôi thường xuyên tiến hành giáo dục an ninh mạng, đào tạo kỹ thuật và đánh giá kỹ năng cho các bộ phận và nhân viên chịu trách nhiệm giám sát và quản lý an ninh mạng.

10.2. Theo luật và quy định có liên quan, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng được thu thập tại Việt Nam.

10.3. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích nêu trong chính sách, trừ khi thời gian lưu giữ được gia hạn hoặc được pháp luật cho phép theo các yêu cầu pháp lý hoặc giấy phép.

10.4. Khi bạn sử dụng dịch vụ, chắc chắn bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Vui lòng bảo vệ đúng cách thông tin cá nhân của bạn và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết. Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lộ, đặc biệt là tài khoản và mật khẩu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin liên hệ tại Điều 10 của chính sách này để chúng tôi có biện pháp xử lý tương ứng.

10.5.  Nếu không may xảy ra sự cố bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo các quy định của pháp luật, bao gồm: tình hình cơ bản và tác động có thể xảy ra của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lý chúng tôi đã hoặc sẽ thực hiện, các đề xuất, biện pháp khắc phục cho bạn, v.v.  và những cách bạn có thể tự phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro và kịp thời, v.v... Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình hình liên quan của vụ việc qua email, thư, điện thoại, thông báo đẩy, v.v. Nếu khó thông báo cho đối tượng về tình trạng thông tin cá nhân của từng cá nhân, chúng tôi sẽ đưa ra một cách hợp lý và hiệu quả để đăng thông báo.

11. Bạn quản lý thông tin cá nhân của mình như thế nào:

Nếu bạn cần hỏi về thông tin cá nhân của mình, bạn có thể yêu cầu bằng cách: Mở App – My - Top Personal Information. Nếu bạn cần hủy tài khoản của mình, bạn có thể đăng xuất theo các cách sau: đăng nhập vào ứng dụng ONEBOX Express Manager và đi qua "Cài đặt của tôi - Hủy tài khoản"; khi tài khoản bị hủy, thông báo "Trạng thái giao hàng đã hoàn tất, số tiền gửi là 0 Việt Nam đồng và thu nhập Có thể hủy tài khoản khi tài khoản còn 0 Việt Nam đồng (nếu vẫn còn số dư, bạn có thể rút trước) và trạng thái của món hàng đã nhận là không quá cảnh.

Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung, xóa thông tin cá nhân hoặc rút lại ủy quyền, Quý khách có thể gửi email đến địa chỉ cskh@obx.vn, liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa, hủy và cung cấp các bằng chứng liên quan. Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan trong thời gian sớm nhất có thể và trả lời trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính người dùng của bạn.

12. Chúng tôi xử lý thông tin của trẻ vị thành niên như thế nào:

Trong quá trình sử dụng tủ khóa thông minh ONEBOX Express, chúng tôi giả định rằng bạn có đủ năng lực dân sự tương ứng. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, chúng tôi yêu cầu sự can thiệp của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác giúp bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật này để sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Việc bạn sử dụng ONEBOX Express phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác của bạn.

Nếu chúng tôi nhận ra rằng bạn chưa đủ tuổi sử dụng dịch vụ ONEBOX Express, chúng tôi sẽ thông báo cho người giám hộ của bạn và yêu cầu người giám hộ của bạn đồng ý với các quy tắc về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em. Trong trường hợp được phép thu thập thông tin cá nhân của trẻ em với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ khác để sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ khi được pháp luật và quy định cho phép, sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ khác hoặc khi cần thiết để bảo vệ trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ khác của một đứa trẻ, vui lòng chú ý xem đứa trẻ đang được bạn giám hộ có sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không, sau khi được bạn cho phép. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của những đứa trẻ dưới sự giám sát của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ tại Mục 10.

13. Những thay đổi đối với chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách này trong thời gian thích hợp, đồng thời sẽ nhắc nhở và thông báo cho bạn thông qua lời nhắc trang, tin nhắn văn bản, thông báo trên website, v.v., trước khi các thay đổi có hiệu lực.

14. Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về nội dung của chính sách này hoặc nhận thấy rằng thông tin cá nhân của bạn có thể bị rò rỉ, bạn có thể gửi email đến cskh@obx.vn và chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng 15 ngày làm việc.